14. 03. 2023 შიდა საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის შესახებ

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში შიდა საგრანტო კომისიამ გამოავლინა გამარჯვებული და ის სუზი ბერიძეა პროექტით -“სინედოკი შენთან”

26. 01. 2023 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

24 იანვრიდან ცხადდება კონკურსი მათემატიკის მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 29 იანვარი

24. 01. 2023 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

24 იანვრიდან ცხადდება კონკურსი უცხო ენის (რუსული) მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად

განაცხადების მიღების ბოლო ბადაა 29 იანვარი

24. 01. 2022 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

24 იანვრიდან ცხადდება კონკურსი მუსიკის მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 28 თებერვალი

21. 01. 2023 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

21 ინავრიდან ცხადდება კონკურსი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების და ფიზიკური არზრდისა და სპორტის მასწავლებლის ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად.

განაცხადების მიღების ვადაა 25 იანვარი

26. 12. 2022.სიდა საგარანტო კონკურსის გამოცხადების შესახებ

იმისათვის რომ ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში წახალისება მუდმივი პროცესი იყოს და ხელი შევუწყოთ არაფორმალური განათლების განვითარებას, სკოლა აცხადებს შიდა გრანტს – საუკეთესო პროექტის წარდგენისათვის. გრანტის წარდგენის უფლება აქვს სასკოლო საზოგადოების თითოეულ წევრს. საუკეთესო პროექტი დაჯილდოვდება 500 ლარით.

13. 12. 2022 ექიმის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში  სკოლის ექიმის ვაკანტური ადგილის  დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი

  1. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  14  დეკემბრიდან    2022 წლის  19   დეკემბრის  ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022  წლის  20  დეკემბერი;

02. 12. 2022 სკოლის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლის, სკოლის საინფორმაციო მენეჯერის, სკოლის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხარისხის მართვის ჯგუფის ხელმძღვანელის და მეწარმეობის საგნისმასწავლებლის ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

  1. ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ისტორიის მასწავლებლის ვაკანტური ადგილების შესავსებად გამოცხადდეს ღია კონკურსი.
  2. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  4  დეკემბრიდან    2022 წლის  9 დეკემბრის  ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022  წლის  12 დეკემბერი;

02. 12. 2022 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

  1. ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ისტორიის მასწავლებლის ვაკანტური ადგილების შესავსებად გამოცხადდეს ღია კონკურსი.
  2. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  4  დეკემბრიდან    2022 წლის  9 დეკემბრის  ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022  წლის  12 დეკემბერი;