02. 12. 2022 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

  1. ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ისტორიის მასწავლებლის ვაკანტური ადგილების შესავსებად გამოცხადდეს ღია კონკურსი.
  2. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  4  დეკემბრიდან    2022 წლის  9 დეკემბრის  ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022  წლის  12 დეკემბერი;

01. 12. 2022 ექიმის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

  1. ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში, სკოლის ექიმის ვაკანტური ადგილის შესავსებად გამოცხადდეს ღია კონკურსი ;
  2. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  30 ნოემბრიდან    2022 წლის  9 დეკემბრის   ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  12 დეკემბერი;

29.11. 2022 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

  1. ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში, სკოლის ექიმის ვაკანტური ადგილის შესავსებად გამოცხადდეს ღია კონკურსი ;
  2. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  30 ნოემბრიდან    2022 წლის  9 დეკემბრის   ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  12 დეკემბერი;

17. 10. 2022 მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

  1. ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში მათემატიკის მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის შესავსებად გამოცხადდეს ღია კონკურსი ;
  2. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  18ოქტომბრიდან   2022 წლის  20ოქტომბრის  ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  21 ოქტომბერი;

19/ 10. 2022. მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ისტორიის მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის  დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი ;

  1. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  20  სექტემბრიდან   2022 წლის  22  სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  23 სექტემბერი;

10. 10. 2022 ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ

15 ოქტომბერს,ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ჩატარდება თვითმართველობის არჩევნები,რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მე-8, მე-9, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები. არჩევნები ჩატარდება ფარული კენჭისყრით და კლასების მიერ წარდგენილი კანდიდატებიდან აირჩევა 3-3 მოსწავლე თითოეული კლასიდან.

14. 09. 2022 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ინგლისური ენის მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის  დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი ;

  1. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  15  სექტემბრიდან   2022 წლის  20  სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი, ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  21 სექტემბერი;

10. 09. 2022 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი შემდეგ საფეხურებზე  და საგნებში:

1.2.საბაზო საფეხურის  – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი;

1.3. საბაზო საფეხურის- მუსიკის მასწავლებელი;

1.4. საბაზო და საშუალო საფეხურის -რუსული ენის მასწავლებელი;

1.5.საბაზო და საშუალო საფეხურის -მათემატიკის მასწავლებელი;

1.6.საბაზო და საშუალო საფეხურის -რუსული ენის  მასწავლებელი;