14. 03. 2023 შიდა საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის შესახებ

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის მიზნით, ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში შიდა საგრანტო კომისიამ გამოავლინა გამარჯვებული და ის სუზი ბერიძეა პროექტით -“სინედოკი შენთან”