19/ 10. 2022. მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ისტორიის მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის  დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი ;

  1. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  20  სექტემბრიდან   2022 წლის  22  სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  23 სექტემბერი;