17. 10. 2022 მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

  1. ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში მათემატიკის მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის შესავსებად გამოცხადდეს ღია კონკურსი ;
  2. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  18ოქტომბრიდან   2022 წლის  20ოქტომბრის  ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  21 ოქტომბერი;