14. 09. 2022 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ინგლისური ენის მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის  დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი ;

  1. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  15  სექტემბრიდან   2022 წლის  20  სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი, ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  21 სექტემბერი;