10. 09. 2022 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი შემდეგ საფეხურებზე  და საგნებში:

1.2.საბაზო საფეხურის  – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი;

1.3. საბაზო საფეხურის- მუსიკის მასწავლებელი;

1.4. საბაზო და საშუალო საფეხურის -რუსული ენის მასწავლებელი;

1.5.საბაზო და საშუალო საფეხურის -მათემატიკის მასწავლებელი;

1.6.საბაზო და საშუალო საფეხურის -რუსული ენის  მასწავლებელი;