07. 09. 2022. პედაგოგიური საბჭოს მოწვევის შესახებ

  1. 2022 წლის 9 სექტემბერს ჩატარდეს ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლის პედაგოგიური საბჭო.