02. 12. 2022 სკოლის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლის, სკოლის საინფორმაციო მენეჯერის, სკოლის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხარისხის მართვის ჯგუფის ხელმძღვანელის და მეწარმეობის საგნისმასწავლებლის ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

  1. ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ისტორიის მასწავლებლის ვაკანტური ადგილების შესავსებად გამოცხადდეს ღია კონკურსი.
  2. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  4  დეკემბრიდან    2022 წლის  9 დეკემბრის  ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022  წლის  12 დეკემბერი;