02. 12. 2022 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

  1. ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ისტორიის მასწავლებლის ვაკანტური ადგილების შესავსებად გამოცხადდეს ღია კონკურსი.
  2. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  4  დეკემბრიდან    2022 წლის  9 დეკემბრის  ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022  წლის  12 დეკემბერი;