სასწავლო პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით

ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში 2022-23 სასწავლო წელი დაიწყება 15 სექტემბერს