კონტაქტი

ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლა

გორი. 1400

ცხინვალის გზატკეცილი N 9.

e.mail – a.unischool@gmail.com

ტელ. 599927094 . 599142474