08. 09. 2022 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი შემდეგ საფეხურებზე  და საგნებში:

1.1.საბაზო და საშუალო საფეხურის -ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებელი;

1.2.საბაზო საფეხურის  – სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;

1.3. საბაზო საფეხურის- მუსიკის მასწავლებელი;

1.4. საბაზო და საშუალო საფეხურის -რუსული ენის მასწავლებელი;

1.5.საბაზო და საშუალო საფეხურის -ინგლისური ენის მასწავლებელი;

1.6.საბაზო და საშუალო საფეხურის -ისტორიის მასწავლებელი;

2. 09. 2022 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი შემდეგ საფეხურებზე  და საგნებში:

1.1.საბაზო და საშუალო საფეხურის -ქიმიის მასწავლებელი;

1.2.საბაზო და საშუალო საფეხურის  – სამოქალაქო  განათლების  მასწავლებელი;

  1. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  6 სექტემბრიდან   2022 წლის  10 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  12  სექტემბერი;

31. 08. 2022

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი შემდეგ საფეხურებზე  და საგნებში:

1.1.დაწყებითი და საბაზო  საფეხურის- სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი;

1.2.საბაზო და საშუალო საფეხურის  – ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;

  1. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  1 სექტემბრიდან   2022 წლის  7 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  9  სექტემბერი;

18. 09. 2022. მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად, კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი შემდეგ საფეხურებზე  და საგნებში:

1.1.საბაზო და საშუალო საფეხურის-ფიზიკური აღზრდისა  და სპორტის მასწავლებელი;

1.2.დაწყებითი საფეხურის -ბუნებისმეტყველების მასწავლებელი;

1.3.საბაზო და საშუალო საფეხურის-რუსული ენის მასწავლებელი;

  1. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  23 აგვისტოდან  2022 წლის  7 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  9  სექტემბერი;

15 . 08. 2022 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ვაკანტური ადგილების შდასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი შემდეგ საფეხურებზე  და საგნებში:

1.1.საბაზო და საშუალო საფეხურის-ფიზიკის მასწავლებელი;

1.2.საბაზო და საშუალო საფეხურის -გეოგრაფიის მასწავლებელი;

1.3.საბაზო და საშუალო საფეხურის-მუსიკის მასწავლებელი;

1.4.საბაზო და საშუალო საფეხურის -ისტორიის მასწავლებელი;

1.5. საბაზო და საშუალო საფეხურის-მათემატიკის მასწავლებელი;

  1. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  20 აგვისტოდან  2022 წლის  7 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი, ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის 8 სექტემბერი;

სიახლეები

შეგახსენებთ, რომ სასწავლო პროცესი განახლდება  21 იანვარს