2. 09. 2022 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი შემდეგ საფეხურებზე  და საგნებში:

1.1.საბაზო და საშუალო საფეხურის -ქიმიის მასწავლებელი;

1.2.საბაზო და საშუალო საფეხურის  – სამოქალაქო  განათლების  მასწავლებელი;

  1. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  6 სექტემბრიდან   2022 წლის  10 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  12  სექტემბერი;