26. 12. 2022.სიდა საგარანტო კონკურსის გამოცხადების შესახებ

იმისათვის რომ ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში წახალისება მუდმივი პროცესი იყოს და ხელი შევუწყოთ არაფორმალური განათლების განვითარებას, სკოლა აცხადებს შიდა გრანტს – საუკეთესო პროექტის წარდგენისათვის. გრანტის წარდგენის უფლება აქვს სასკოლო საზოგადოების თითოეულ წევრს. საუკეთესო პროექტი დაჯილდოვდება 500 ლარით.