24. 01. 2023 მასწავლებელთა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

24 იანვრიდან ცხადდება კონკურსი უცხო ენის (რუსული) მასწავლებლის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად

განაცხადების მიღების ბოლო ბადაა 29 იანვარი