20. 07. 2022. რეორგანიზაცია ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში

ამერიკი სუნივერსიტეტის სკოლამ რეორგანიზაციის საფუძველზე მიიერთა გორის წმ. გიორგის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი.