13. 12. 2022 ექიმის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

1.ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში  სკოლის ექიმის ვაკანტური ადგილის  დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი

  1. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  14  დეკემბრიდან    2022 წლის  19   დეკემბრის  ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022  წლის  20  დეკემბერი;