10. 10. 2022 ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლის მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ

15 ოქტომბერს,ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში ჩატარდება თვითმართველობის არჩევნები,რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მე-8, მე-9, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლეები. არჩევნები ჩატარდება ფარული კენჭისყრით და კლასების მიერ წარდგენილი კანდიდატებიდან აირჩევა 3-3 მოსწავლე თითოეული კლასიდან.