01. 12. 2022 ექიმის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

  1. ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლაში, სკოლის ექიმის ვაკანტური ადგილის შესავსებად გამოცხადდეს ღია კონკურსი ;
  2. კონკურსის ფარგლებში კანდიდატთა განაცხადების მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის  30 ნოემბრიდან    2022 წლის  9 დეკემბრის   ჩათვლით პერიოდი  ხოლო გასაუბრების ჩატარების დღე  2022 წლის  12 დეკემბერი;