კათედრები

სკოლაში ფუნქციონირებს საგნობრივი ჯგუფების 7 კათედრა:

  1. ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა;
  2. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მათემატიკის კათედრა (ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, შესავალი ფიზიკაში, ქიმიური ტექნოლოგიები, გარემო და მდგრადი განვითარება, სამედიცინო ბიოლოგია და ჯანმრთელობა; მათემატიკა, ი.ს.ტ)
  3. საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა; (ისტორია, გეოგრაფია, მე და საზოგადოება,სამოქალაქო განათლება, ჩვენი საქართველო სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება; სახელმწიფო და ეკონომიკა; მეწარმეობის საფუძვლები)
  4. დაწყებითი (I-IV )კლასების კათედრა;
  5. ინგლისური ენის კათედრა;
  6. რუსული ენის კათედრა;