სიახლეები

========================================================

17.09.2018

ამერიკის უნივერსიტეტის სკოლა გილოცავთ ახალ სასწავლო წელს, გისურვებთ წარმატებებს.

========================================================

26.07.2018

შეგახსენებთ, რომ 2018-2019 სასწავლო წელი  დაიწყება ამა წლის 17 სექტემბერს.

========================================================

20.05.2018

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა.

ლექციის მიმდინარეობის პროცესი ბატონი გიორგი კოპალეიშვილის ხელმძღვანელობით

========================================================

18.04.2018

იწყება  რეგისტრაცია სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამაზე. დეტალურ ინფორმაციას გაეცანით მოცემულ ლინკზე

http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1215

========================================================